403 Hotellipalo, suuri

Tehtävän edellytykset ja palkkio Arvo
Kohdepisteen

Hotelli

Keskim. krediitit 8000
Vaaditut paloasemat 10
Vaaditut ambulanssiasemat 10
Vaaditut poliisiasemat 3
Tehtävän tyyppi Palo- ja pelastustehtävät
Kemialliset onnettomuudet ja teollisuuspalot (Erikoistuminen)
Vaaditut resurssit Arvo
Vettä tarvitaan 35000
Vaaditut paloautot 8
Vaaditut johtoautot 2
Vaaditut nostolava-autot 1
Vaaditut raskaat pelastusautot 1
Vaaditut poliisiautot 3
Tehtävän lisätiedot Arvo
Potilaita enint. 20
Lääketieteelliset erikoisalat Yleislääkäri
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan 40
Todennäköisyys, että vaaditaan vaativan hoitotason ambulanssia 10
Laajennettavat tehtävät 403 Hotellipalo, erittäin suuri
Seuraavat tehtävät 403 Jälkivahingontorjunta 601 Epäilty tuhopoltto 551 Kiireellinen ovenavaus
Tehtävien variaatioita 403 Hotellipalo, suuri
Palaa