403 Hotellipalo, erittäin suuri

Tehtävän edellytykset ja palkkio Arvo
Kohdepisteen

Hotelli

Keskim. krediitit 12600
Vaaditut paloasemat 20
Vaaditut ambulanssiasemat 15
Vaaditut poliisiasemat 6
Vaaditut huoltolaajennukset 1
Tehtävän tyyppi Palo- ja pelastustehtävät
Kemialliset onnettomuudet ja teollisuuspalot (Erikoistuminen)
Vaaditut resurssit Arvo
Vaaditut paloautot 14
Vaaditut johtoautot 3
Vaaditut nostolava-autot 2
Vaaditut raskaat pelastusautot 2
Vaaditut paineilmahuoltoautot 1
Vaaditut johtokeskusautot 1
Vettä tarvitaan 55000
Vaaditut poliisiautot 6
Vaaditut letkuajoneuvot 2
Tehtävän lisätiedot Arvo
Seuraavat tehtävät 403 Jälkivahingontorjunta 601 Epäilty tuhopoltto
Potilaita enint. 50
Lääketieteelliset erikoisalat Yleislääkäri
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan 40
Todennäköisyys, että vaaditaan vaativan hoitotason ambulanssia 20
Tehtävien variaatioita 403 Hotellipalo, erittäin suuri
Palaa