403 Teollisuusrakennuspalo

Tehtävän edellytykset ja palkkio Arvo
Keskim. krediitit 5900
Vaaditut paloasemat 6
Vaaditut ambulanssiasemat 2
Vaaditut huoltolaajennukset 1
Tehtävän tyyppi Palo- ja pelastustehtävät
Kemialliset onnettomuudet ja teollisuuspalot (Erikoistuminen)
Vaaditut resurssit Arvo
Vaaditut paloautot 5
Vaaditut nostolava-autot 2
Vaaditut johtoautot 2
Vaaditut johtokeskusautot 1
Vaaditut kemikaalitorjunta-autot 1
Vettä tarvitaan 30000
Vaahtoa vaaditaan 1800
Vaaditut letkuajoneuvot 1
Tehtävän lisätiedot Arvo
Potilaita enint. 4
Lääketieteelliset erikoisalat Yleiskirurgi
Seuraavat tehtävät 403 Jälkivahingontorjunta
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan 30
Tehtävien variaatioita 403 Teollisuusrakennuspalo
Palaa