403 Voimalaitospalo

Tehtävän edellytykset ja palkkio Arvo
Kohdepisteen

Voimalaitos

Keskim. krediitit 14500
Vaaditut paloasemat 15
Vaaditut ambulanssiasemat 8
Vaaditut poliisiasemat 2
Tehtävän tyyppi Palo- ja pelastustehtävät
Kemialliset onnettomuudet ja teollisuuspalot (Erikoistuminen)
Vaaditut resurssit Arvo
Vaaditut paloautot 8
Vaaditut johtoautot 4
Vaaditut nostolava-autot 3
Vaaditut raskaat pelastusautot 4
Vettä tarvitaan 76500
Vaahtoa vaaditaan 2500
Vaaditut paineilmahuoltoautot 2
Vaaditut kemikaalitorjunta-autot 1
Vaaditut johtokeskusautot 1
Vaaditut poliisiautot 4
Tehtävän lisätiedot Arvo
Potilaita enint. 10
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan 60
Lääketieteelliset erikoisalat Yleislääkäri
Tehtävien variaatioita 403 Voimalaitospalo
Palaa