403 Tehdaspalo, suuri

Tehtävän edellytykset ja palkkio Arvo
Kohdepisteen

Tehdas

Keskim. krediitit 10400
Vaaditut paloasemat 15
Vaaditut ambulanssiasemat 6
Vaaditut poliisiasemat 2
Vaaditut huoltolaajennukset 2
Tehtävän tyyppi Palo- ja pelastustehtävät
Kemialliset onnettomuudet ja teollisuuspalot (Erikoistuminen)
Vaaditut resurssit Arvo
Vaaditut paloautot 8
Vaaditut johtoautot 3
Vaaditut nostolava-autot 2
Vaaditut raskaat pelastusautot 2
Vettä tarvitaan 75500
Vaaditut paineilmahuoltoautot 1
Vaaditut johtokeskusautot 1
Vaaditut poliisiautot 2
Vaaditut letkuajoneuvot 3
Tehtävän lisätiedot Arvo
Potilaita enint. 7
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan 30
Lääketieteelliset erikoisalat Yleislääkäri
Seuraavat tehtävät 403 Jälkivahingontorjunta
Tehtävien variaatioita 403 Tehdaspalo, suuri
Palaa